+48 71/735 13 30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ochrona przyrody – Natura 2000

Ochrona przyrody – Natura 2000

Specjaliści firmy VICESIMA posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do przygotowania inwestycji pod kątem wypełnienia wymogów sieci Natura 2000. Pomagamy inwestorom tak zaplanować proces inwestycyjny, aby zminimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary chronione.

 

Natura 2000 jest Europejską Siecią Ekologiczną tworzącą system zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Celem stworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny w skali Europy, ale też typowych, wciąż licznie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych.

 

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny oddziaływania na środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono obszar Natura 2000. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

 

Obszary sieci Natura 2000

 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

 

Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura 2000. Na terytorium Polski znajdują się dwa takie regiony: kontynentalny, który zajmuje 96 % powierzchni kraju i alpejski obejmujący pozostałą część. Dla każdego kraju określona została lista referencyjna siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. W Polsce, oficjalnie zatwierdzone są: 33 obszary w regionie alpejskim i 331 w regionie kontynentalnym, łącznie 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.


Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są jedynie kryteria naukowe.

 

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z założeniami tej największej z inicjatyw UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej naszego kontynentu, podczas naszych szkoleń. Poznaj możliwy zakres prac w dziale badania zanieczyszczeń.

SIEDZIBA


Vicesima Sp. z o.o.
Plac Solny 14,
50-062 Wrocław

 

WYZNACZ TRASĘ


KRS: 0000337859 
NIP: PL 897-17-55-768
REGON: 021077851

BDO: 000513866

 

BIURO

 

Kiełczów Nowe Centrum
ul. Agrestowa 20,
55-093 Kiełczów k. Wrocławia

WYZNACZ TRASĘ

PŁATNOŚCI


PKO Bank Polski S.A.
 

Numer rachunku:
IBAN: PL 26 1020 5242 0000 2502 0621 2601 PLN

Kod BIC/SWIFT:   BPKOPLPW

Kontakt


Potrzebujesz pomocy?


Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

tel.: +48 71/735 13 30
fax: +48 71/735 13 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.