+48 71/735 13 30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Badania zanieczyszczeń gruntu

Badania Geotechniczne Geologiczne Gleby Gruntu

Badania zanieczyszczeń terenu - ziemi pod budowę (przemysłowe, oczyszczalnie, studnie, stacje benzynowe)

Obecnie już na etapie projektowania inwestycji  jak budowa obiektu przemysłowego, oczyszczalni, studni pojawiają się pierwsze obowiązki względem prawa ochrony środowiska polegające między innymi na wykonaniu oceny oddziaływania na środowisko. Należy pamiętać, że zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, za usunięcie zanieczyszczeń na terenie inwestycji w pierwszej kolejności odpowiedzialny jest właściciel terenu. Do niedawna tylko bardziej przezorni i świadomi ryzyka inwestorzy zlecali specjalistycznym firmom wykonanie badań środowiskowych, obejmujących analizę aktualnego stanu środowiska, a także wszelkich potencjalnych oddziaływań pomiędzy planowaną inwestycją a jej otoczeniem jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji zakupu gruntu.

 

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, każdy, kto planuje zakup działki powinien przeprowadzić na niej takie badania. Jest to jedyny sposób, aby zabezpieczyć interesy kupującego. Remediacja gruntu jest często bardzo kosztownym przedsięwzięciem, a bez akredytowanych badań zgodnie z wyżej wspomnianym rozporządzeniem, trudno jest udowodnić, że to poprzedni właściciele terenu jest sprawcą tego zanieczyszczenia.

 

Na potrzeby związane z etapem projektowania i pozwoleniem na budowę wykonujemy badania gruntu - zanieczyszczeń mające na celu określenie warunków    posadowienia obiektów kubaturowych takich jak budynki mieszkalne, hale magazynowe i produkcyjne.

 

Dodatkowo prowadzimy badania określające warunki  gruntowo-wodne wraz z badaniem zanieczyszczeń. Prace wiertnicze, polegające na poborze prób gruntu, wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016 nr 1395).

 

 Badania gruntu cena. Przeprowadzenie owego badania jest procesem składającym się z wielu czynników. Dlatego zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza a w odpowiedni mailowo lub telefonicznie otrzymają Państwo cenę oferowanej usługi badania terenu pod budowę.

 

 

Zainteresowany bezpłatną wyceną usługi badania zanieczyszczenia gruntu?

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

 

[forms ID=3]

Badania gruntu - gleby i wód

 

Badanie gruntu oraz wód gruntowych to jedno z podstawowych działań, które należy podjąć przed zaprojektowaniem i wykonaniem dużych inwestycji budowlanych. Na badania geotechniczne gruntu warto się jednak także zdecydować w przypadku budowy niewielkich domów jednorodzinnych - nawet jeszcze przed zakupem upatrzonej działki. Pozwoli to na uniknięcie kłopotów (np. pękające ściany), wynikających z postawienia budynku na ziemi o nieodpowiedniej nośności. Podpowiadamy, czym jest badanie gruntu pod budowę, ile kosztuje badanie gleby i czy warto zdecydować się na usługi geotechniczne.

 

Co to jest badanie gruntu / gleby / ziemi?

 

Badanie gruntu to proces, którego celem jest poznanie specyfiki określonego podłoża, przeznaczonego pod inwestystycję budowlaną. Badania geologiczne pozwalają na ustalenie, jakie warunki wodno-gruntowe występują na danej działce. Dzięki analizie gleby poznamy m.in. przekrój podłoża (np. piachy, iły, gliny), jak i poziom wód gruntowych - co jest szczególnie ważne w przypadku chęci podpiwniczenia planowanego domu.

 

Takie dane są potrzebne do tego, aby prawidłowo zaprojektować budynek. Począwszy od jego fundamentów i ich izolacji, a skończywszy na typach ścian czy sposobie na odprowadzanie wód opadowych. Wykonanie badania gruntu pozwoli uniknąć szeregu błędów projektowych , których efektem może być nierównomierne osiadanie budynku.

Badanie nośności gruntu może wykazać, że w podłożu znajdują się np.:

  • naniesienia roślinne , takie jak torf, które kompletnie uniemożliwiają postawienie budynku;
  • gliny piaszczyste w stanie plastycznym , które z powodu nasączenia wodą są słabym podłożem pod fundamenty;
  • grunty nasypowe - czyli przywiezione kiedyś na działkę ziemia czy żwir, które są nisko zagęszczone, a tym samym nie nadają się pod budowę.

Takich przykrych niespodzianek nie da się odkryć bez wykonania rzetelnego badania gleby. A postawienie budynku w nieodpowiednich warunkach gruntowych może skończyć się nawet pęknięciem jego konstrukcji poprzez nierównomierną nośność terenu .

Badania geologiczne gruntu pozwalają także uniknąć zbudowania piwnicy na poziomie wód gruntowych, co skończyłoby się jej regularnym zalewaniem oraz wybrania działki z zanieczyszczoną glebą, co np. uniemożliwiłoby kontynuowanie prac budowlanych w przypadku dużych inwestycji - czy przy mniejszych, indywidualnych projektach utrudniłoby uprawę warzyw w przydomowym ogródku.

 

Badanie zanieczyszczeń gruntu a badanie gleby

 

Odróżnijmy teraz zwykłe badanie ziemi w celach stworzenia odpowiedniego projektu budowlanego od badania zanieczyszczeń gruntu. W pierwszym przypadku najbardziej interesująca nas kwestią jest przekrój geologiczny, którego analiza pozwoli uniknąć stawiania budynków na niepewnym podłożu. Poza samym przekrojem wykonuje się także badanie stopnia zagęszczenia gruntu (np. poprzez sondowanie gruntu), które pomaga określić jego nośność.

 

W drugim przypadku, od samego stworzenia profilu geologicznego i określenie poziomu wód gruntowych, ważniejsze jest zbadanie próbek wody i gleby w laboratorium pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń. Takie działania podejmuje się głównie w wypadku większych inwestycji (hale produkcyjne, stacje benzynowe, osiedla) ze względu na ścisłe Prawo Budowlane i Prawo Ochrony Środowiska.

 

Tego rodzaju projekty wykonuje się także często na terenach poprzemysłowych, na których ryzyko zanieczyszczeń jest wielokrotnie większe. Badając próbki gleby w laboratorium, poszukuje się w nich głównie substancji ropopochodnych oraz metali ciężkich , takich jak rtęć, ołów, kadm, cynk czy arsen.


Gdy badania gleby wykażą jej zanieczyszczenie, wykonawca projektu budowlanego musi ją oczyścić przed kontynuowaniem prac . Według prawa jest to jego obowiązek, nawet gdy sam nie jest odpowiedzialny za stan gruntu na działce. Taką usługę zleca się geotechnikom, którzy najczęściej “czyszczą grunt” z wykorzystaniem remediacji.

 

Remediacja to poddanie gleby i wód gruntowych procesom, dzięki którym nastąpi zmniejszenie ilości ryzykownych substancji (np. metali ciężkich) . Wykonuje się ją na wiele różnych sposobów - od fizycznego usunięcia ziemi, po je przemywanie, podgrzewanie, utlenianie, wystawienie na działanie różnych substancji chemicznych czy biologicznych. Często np. mikroorganizmy są w stanie zutylizować groźne zanieczyszczenia gleby.

 

Badanie gleby pod budowę obiektów przemysłowych oraz badanie gruntu pod budowę domu - czy są zalecane?

 

Przez lata badanie gruntu pod budowę domu było dobrą praktyką, dzięki której można było uniknąć kosztownych remontów w przyszłości, gdyby np. dom jednorodzinny zaczął osiadać w nieplanowany sposób. Od 19 września 2020 roku, kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o Prawie budowlanym, badanie gleby, nawet przy małych inwestycjach, stało się nie tylko zaleceniem, ale i obowiązkiem . W przypadku każdej inwestycji (niezależnie od jej skomplikowania i rozmiarów) projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać opinię geotechniczną.

W przypadku domów jednorodzinnych można skorzystać z archiwalnych ekspertyz, zamiast zlecać własne badania zagęszczenia gruntu. Nie każda jednak działka przeszła kiedykolwiek podobną analizę, stąd pomoc geotechników może okazać się nieodzowna, aby stworzyć prawidłowy projekt architektoniczno-budowlany.

 

Większe inwestycje, szczególnie te, których budowa może wpłynąć na środowisko, są wpisywane zgodnie z prawem przez projektanta obiektu do II. lub III. kategorii geotechnicznej. Oznacza to, że poza standardowym badaniem gruntu należy przed startem inwestycji dokonać solidnej, laboratoryjnej inspekcji próbek ziemi i wód gruntowych. Jak już wspominaliśmy - potencjalne zanieczyszczenia muszą być wyeliminowane przez inwestora przed przystąpieniem do działań budowlanych.

 

W przypadku domów jednorodzinnych i mniejszych obiektów gospodarczych stosuje się I. kategorię geotechniczną. Badania ziemi mogą być szczególnie pomocne, gdy działka stoi na niepewnym (np. podmokłym) terenie, a w okolicach nie ma innych domów . Może to świadczyć o wielu naniesieniach roślinnych, tym samym słabej nośności gruntu.

 

Badania geotechniczne gruntu - co zawierają i dla kogo są polecane?

 

Na samym początku warto zaznaczyć, że badania geotechniczne mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez firmy geologiczne, które posiadają stosowne uprawnienia. Tacy wynajęci specjaliści najpierw analizują dostępne materiały, np. mapy gruntów, a później przechodzą do działania, czyli wykonują odwierty geotechniczne.

 

Pozwalają one na pobranie próbek gleby i wód gruntowych, jak i stworzenie profili geologicznych. Odwiert geotechniczny można wykonać przy pomocy nieskomplikowanych ręcznych wiertnic. Ta metoda nie jest jednak zbyt popularna i korzysta się z niej tylko w trudnych warunkach, np. na bardzo zarośniętych działkach. W użyciu są droższe i bardziej zaawansowane wiertnice geotechniczne.

 

Odwierty wykonuje się zwykle na 2 metry poniżej planowanych fundamentów , czyli mniej więcej na 3-5 metrów. Do poznania profili geologicznych używa się sond rdzeniowych, nazywanych też próbnikami okienkowymi. Jak pobrać próbkę gleby do badania? Gdy chce się pobrać próbkę ziemi z określonej głębokości lub dotrzeć do wód gruntowych, do odwiertów wykorzystuje się wiertła.

 

Wodę do badania pobiera się z wywierconego otworu zabezpieczonego plastikową rurą . Próbkę zamyka się w specjalnych cylindrach wykonanych z materiałów niereaktywnych chemicznie. Ziemię do badania zeskrobuje się z wierteł lub sond i umieszcza w szklanych pojemnikach. W takiej formie wysyła się je lub dostarcza do specjalistycznego laboratorium. Jak opisać próbkę gleby do badania? W opisie powinny znaleźć się: numer odwiertu, głębokość, z której pobrano ziemię oraz informację o tym, pod jakim kątem powinna być zbadana próbka.

 

Ile kosztuje badanie gleby?

 

Ile kosztuje badanie geotechniczne gruntu? Wszystko zależy od wielkości działki i stopnia skomplikowania analizy. Cena badania gleby to zwykle koszt odwiertów geotechnicznych. Koszt metra bieżącego odwiertu waha się od 100 do 150 złotych , a wykonuje się zwykle minimum 3 odwierty o głębokości od 3 do 5 metrów. Tym samym cena badania geologicznego gruntu wynosi od 1 do 2,5 tysiąca złotych. W tej cenie otrzyma się opinię geotechniczną, która zawiera opis i przekrój geotechniczny. Dzięki nim pozna się poziom wód gruntowych, informacje o rodzajach gruntu i jego nośności. W części tekstowej geotechnicy dzielą się także wnioskami z badań i poradami dotyczącymi bezpiecznego usadowienia fundamentów budynku.

Cena wzrośnie, gdy badanie geotechniczne gruntu będzie obejmowało zbadanie jego zagęszczenia czy potencjalnych zanieczyszczeń , takich jak metale ciężkie czy substancje ropopochodne. Zupełnie inną wyceną objęte są usługi, które mają na celu wyeliminowanie ryzykownych elementów, które zostały odkryte w glebie. Jedną z takich technik jest - wspomniana już - remediacja terenu zanieczyszczonego, pozwalająca na skuteczne pozbycie się zanieczyszczeń z ziemi. Koszty mogą się podnieść, także gdy interesują nas badania geologiczne pod studnie i skomplikowane badania hydrologiczne. Cena jest w takim przypadku wyższa, bo potrzebne jest ku temu wykonanie głębszych odwiertów.

Czy zbadać ziemię przed kupnem działki?

 

Według niektórych badanie ziemi jeszcze przed kupnem działki to przesadna ekstrawagancja. Warto jednak pamiętać o tym, że działka może na pierwszy rzut oka wyglądać bardzo atrakcyjnie pod względem podłoża, a dopiero badania wykażą, że na kilku metrach mamy solidną warstwę torfu. Wywiezienie takich naniesień roślinnych może przekraczać wycenę samej działki!

Również cena badania geotechnicznego gruntu pod budowę będzie niższa niż późniejsze naprawy spowodowane złym osiadaniem budynku . Badanie gruntu przed kupnem działki to koszt kilku tysięcy złotych, a remont domu postawionego na nienośnym terenie może kosztować nas kilkaset tysięcy.

W jakich więc przypadkach dobrze zbadać ziemię jeszcze przed kupnem działki?

  • Gdy teren znajduje się w okolicy rzeki, jeziora lub na terenach zalewowych.

  • Gdy działka umiejscowiona jest na terenach poprzemysłowych. W takim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia gleby.

  • Jeśli tereny wydają się bardzo atrakcyjne pod budowę, a w okolicach nie ma żadnych zabudowań. Może to świadczyć o różnych niespodziankach pod powierzchnią ziemi.

W gruncie rzeczy duża część naszego kraju to ziemie, które dość dobrze nadają się pod budowę. Warto jednak pamiętać o tym, że nawet na terenie o gęstej zabudowie, akurat na jednej działce gleba może cechować się niską nośnością z powodu różnego rodzaju plastycznych warstw ziemi. Co równie ważne - zbadanie gruntu przed kupnem działki pozwala na negocjację ceny ze sprzedającym, jeśli okaże się, że profil geotechniczny terenu nie jest zbyt dobry pod zabudowę.

 

Jak sprawdzić pH gleby - polecane metody

 

Firmy geotechniczne poza określeniem warunków gruntowo-wodnych, czyli sprawdzaniem np. wilgotności czy zanieczyszczeń gleby i kierunku spływu wód podziemnych, wykonują także badanie pH gleby. Badanie odczynu gleby jest szczególnie polecane w ramach planowania wszelkich inwestycji o charakterze rolniczym czy uprawowym.

Jak zmierzyć pH gleby? Do najprostszych metod na badanie kwasowości gleby lub jej zasadowości należy prosty eksperyment. Należy pomieszać próbkę ziemi z wodą destylowaną, a następnie wsypać do środka sodę oczyszczoną. Gdy na powierzchni pojawi się piana, będzie to oznaczało to, że gleba ma kwaśny odczyn. Domowy zestaw do badania pH gleby to także papierek lakmusowy. Pamiętać należy, że takie metody pozwolą ustalić, jaki mniej więcej odczyn ma gleba, a nie ile dokładnie wynosi jej pH.

 

Jak sprawdzić pH ziemi w sposób profesjonalny? Tutaj pomoże firma geotechniczna, która zbada próbki wstępnie przy użyciu tzw. płytki Helliga, a następnie wyśle je do specjalistycznego laboratorium . Mowa o akredytowanych laboratoriach, których wyniki badań można bez przeszkód dołączyć od opinii geotechnicznej. Tylko badanie laboratoryjne pozwoli ustalić pH gleby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co w przypadku dużych inwestycji rolniczych ma niebagatelne znaczenie. pH gleby może mieć także wpływ na wybór odpowiedniej izolacji fundamentów. Ziemia zasadowa i ta z odczynem kwasowym wywołują inne reakcje podczas długotrwałego kontaktu z poszczególnymi materiałami budowlanymi.

 

Wybierz odpowiednią firmę geotechniczną

 

Jako Vicesima od kilkunastu lat znajdujemy się w czołówce krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze ochrony środowiska.

Wykonujemy badania gleby i wód gruntowych w całej Polsce, jak i w krajach ościennych. Przeprowadzaliśmy badanie gleby w takich województwach jak pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, jak w innych rejonach kraju. Współpracujemy z akredytowanymi, zaprzyjaźnionymi laboratoriami, które sprawnie i terminowo dokonują analizy próbek gleby i wód gruntowych.

 

Przeprowadziliśmy już ponad 2 tysiące badań geotechnicznych, m.in. w porozumieniu z firmą Shell. Głębokość wykonanych przez nas odwiertów powoli zbliża się do 10 kilometrów, a w najbliższych latach planujemy przekroczenie głębokości Rowu Mariańskiego.

Specjalizujemy się w badaniu ziemi na trudnych terenach o potencjalnym zanieczyszczeniu. Realizujemy zlecenia głównie dla klientów korporacyjnych, planujących przemysłowe inwestycje budowlane, takie jak hale produkcyjne, oczyszczalnie czy stacje benzynowe . Gdy badania gruntu i wody wykażą groźne zanieczyszczenia, możemy podjąć się remediacji. Jest to jedyny skuteczny sposób na oczyszczenie ziemi, aby działka mogła być wykorzystana w celach inwestycji budowlanych.

 

Warto podjąć z nami współpracę również wcześniej - jeszcze przed zakupem działki. Pozwoli to uniknąć nabywania terenu z dużym zanieczyszczeniem gleby. Stając się właścicielem takiej działki, jest się odpowiedzialnym za oczyszczenie jej gruntu, co może być bardzo kosztowne.

 

Zapraszamy do kontaktu i dokonania z nami bezpłatnej wyceny badania gruntu, analizy zanieczyszczeń gleby czy neutralizacji groźnych substancji poprzez wykonanie remediacji.

SIEDZIBA


Vicesima Sp. z o.o.
Plac Solny 14,
50-062 Wrocław

 

WYZNACZ TRASĘ


KRS: 0000337859 
NIP: PL 897-17-55-768
REGON: 021077851

BDO: 000513866

 

BIURO

 

Kiełczów Nowe Centrum
ul. Agrestowa 20,
55-093 Kiełczów k. Wrocławia

WYZNACZ TRASĘ

PŁATNOŚCI


PKO Bank Polski S.A.
 

Numer rachunku:
IBAN: PL 26 1020 5242 0000 2502 0621 2601 PLN

Kod BIC/SWIFT:   BPKOPLPW

Kontakt


Potrzebujesz pomocy?


Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

tel.: +48 71/735 13 30
fax: +48 71/735 13 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.